AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Cobrament taxa d'escombraries, guals i conservació de cementiri

06/11/2018

L’Ajuntament informa que el dia 16 de novembre es posarà al cobrament bancari, el rebut del segon semestre de la taxa de les escombraries, guals i taxa de conservació del cementiri de l’exercici 2018.