AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Col·lectivitat de Regants

10/09/2020

La Col·lectivitat de Regants del Reg Nou del Tossal Roig informa que, si algú vol regar aiguadeixos que avisi el segler.