AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Formació “Sobre digital 2.0” adreçada a empreses, autònoms i assessories

28/11/2018

La Llei 9/2017 de contractes del sector públic estableix l’ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública. L’eina “Sobre Digital 2.0” es una solució per a la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l’obertura.

Des del Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’ha cregut convenient organitzar una formació el dia 11 de desembre de 9 a 10 del matí, a la sala d’actes del Consell Comarcal. Adreçada particularment a les empreses, autònoms i assessories per tal que coneguin aquesta eina, integrada a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

La formació estarà encarada bàsicament a la utilització de l’eina, encara que una persona del departament de contractació del Consell Comarcal del Pla d’Urgell també formarà part de la sessió per tal d’aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir sobre tot el procés de Licitació electrònica en general.