AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Objectes perduts

03/05/2017

S’ha trobat un comandament a distància d’una portalada, pel camí de Lleida. Si algú l’ha perdut poden passar per les oficines municipals.