AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Subvenció de la Diputació de Lleida per a l'adquisició de graves per al manteniment dels camins municipals

06/11/2018

L'Ajuntament de Bellvís ha rebut de la Diputació de Lleida un total de 5.768 eros en concepte d'ajuda per a l'adqusició de graves per almenteniment dels camins municipals. 

La concessió d’aquests ajuts s’emmarca en la permanent col·laboració de la Diputacio de Lleida i el món local lleidatà, per tal de poder atendre eficientment les seves necessitats.