AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Accés i adequació de la banqueta del canal

12/05/2017

L'Ajuntament informa que s'ha fet accessible per al passeig la banqueta des del pont del camí de Sidamon fins al pont del molí. A petició del poble i gràcies a la Casa Canal s'ha netejat la zona i s’ha habilitat per poder-hi  passar. D'aquesta manera queda una zona continuada per al passeig  des de la Cooperativa fins al pont del molí.

També informem que, d’acord amb les previsions de la Casa Canal, enguany es farà el replantat i adequació  dels arbres a la zona del canal que està en obres. A final d'aquest any ja ha d’estar replantada la fase de la canalització que està construïda.