AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Aprovació del projecte bàsic i executiu, pel 2021, de l'obra "Adequació de la sala polivalent del Casal Cultural Sebastià Serrano de Bellvís"

El ple de la corporació en sessió ordinària de data 30-12-2020 va aprovar el projecte bàsic i l'executiu pel 2021

13/01/2021

Es posa a disposició el projecte bàsic i l'executiu, pel 2021, de l'obra: "Adequació de la sala polivalent del Casal Cultural Sebastià Serrano de Bellvís", acordat en el Ple Ordinari de 30-12-2020.


Projecte bàsic.pdf
Projecte executiu 2021-1
Projecte executiu 2021-2-planols