AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Cobrament IMVTM

12/02/2018

L’Ajuntament informa que el dia 3 de març es posarà al cobrament bancari, el rebut de l’impost municipal de vehicles de l’any 2018.