AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Col·lectivitat de regants número 12

29/08/2018

La Junta Rectora de la Col·lectivitat de Regants número 12 informa que el dia 31 d’agost es donen els torns de reg per acabats. A partir del dia 1 de setembre el qui vulgui regar que es posi en contacte amb el vigilant corresponent.