AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Col·lectivitat de Regants Número 12

12/02/2020

La Junta Rectora de la Col·lectivitat de Regants núm. 12 informa que s’han posat al cobrament a les diferents entitats bancàries els rebuts de la derrama extraordinària a raó de 16,50€ per jornal.