AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Col·lectivitat de Regants

06/09/2019

La Junta Rectora de la Col·lectivitat de Regants n. 12 informa que s’han posat al cobrament els rebuts de la Derrama Ordinària, a raó de 15 € per jornal.