AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Cooperativa "Verge de les Sogues" de Bellvís

10/09/2018

La Societat Cooperativa “Verge de les Sogues” comunica als seus socis i clients que utilitzen el sortidor de gas-oli, que passin per les oficines, el més aviat possible, per signar el document de consumidor final.