AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

El Ple aprova el codi de conducta dels membres del consistori de Bellvís

El Ple municipal del passat 27 de juny va aprovar per unanimitat el codi de conducta d'alts càrrecs de l'Ajuntament Bellvís.

29/06/2018

Aquest codi s’emmarca en el compromís d’inici de legislatura d’aconseguir la màxima transparència del nostre ajuntament i ha d’esdevenir un dels eixos clau per l’apropament entre aquesta institució i la ciutadania. 

El document conté els principis ètics i de bon govern al qual s'han de sotmetre als membres de la corporació, en la seva condició de representants electes; així com les normes de conducta per les quals s'han de regir, que inclouen, a més d'uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès i en la relació a la ciutadania. 

Com a principis ètics, s'inclou el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, la integritat i l'exemplaritat, la igualtat de tracte, la imparcialitat i la responsabilitat, entre d'altres. Respecte a la relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès, els alts càrrecs han d'actuar amb independència, abstenir-se de participar en els assumptes en què tinguin algun interès personal, no acceptar regals o donacions (fora d'aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec), i no acceptar el pagament de viatges o invitacions a àpats ni esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional. 

Codi de conducta