AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Finalització de l'acondicionament i millora de la carretera de Bellvís a Térmens i pavimentació del camí de Térmens

L'obra s'ha realitzat amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Lleida

06/07/2018

I amb la neteja de la grava del lateral i el pintat de la senyalització horitzontal finalitzen els treballs d'acondicionament i millora de la carretera de Bellvís a Térmens que ha dut a terme la Diputació de Lleida. 

No és la solució definitiva de la carrera, que necessita una inversió molt important i una obra de renovació total, però, sens dubte, les actuacions que s’han fet ajudaran a millorar el pas del transit rodat. 

Tot i la bona feina que s’ha fet ara, l’Ajuntament continuarà treballant per al traspàs definitiu a la Generalitat de Catalunya, que és qui n’hauria de tenir la titularitat, ja que es tracta d’una carretera inclosa com a via comarcal en el Pla d’Infraestructures i Transports de Catalunya i com a via estructural en el Pla Parcial de Ponent.