AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Inici de la temporada de piscines municipals estiu 2019

El dissabte 15 de juny s'iniciarà la temporada 2019

31/05/2019

A partir del dissabte 15 de juny s’inicia la temporada de les piscines municipals de Bellvís 2019 fins al dia 11 de setembre. L’horari de bany serà de les 11 h a 21 h i a partir del 15 d’agost de les 11 h a 20.30 h.

Aquesta temporada, d’acord amb el Protocol d’Autocontrol de la piscina municipal que elabora la Diputació de Lleida i d’acord amb el que estableix l’article 17.1 del Decret 165/2001, de 12 de juny, el nombre de socorristes per la làmina d’aigua de les piscines de Bellvís és de dos socorristes presents en tot moment. De manera que, enguany, en lloc d’un socorrista i un vigilant, comptarem amb dos socorristes. 

Pel que fa als abonaments per tota la temporada de bany es faran a les oficines municipals, de les 12 h a les 14 h, a partir del dia 3 de juny. Aquest any, també es podran pagar en targeta de crèdit. Cal que es porti una fotografia recent de mida carnet. Els tiquets diaris, però, es podran adquirir directament a la persona encarregada del servei de bar.

El preus seran els següents:

  • Tarifa d’entrada < 14 anys                                        4 €/dia
  • Tarifa d’entrada > 14 anys                                        5 €/dia
  • Abonament per persona:                                        30 €/temporada
  • Abonament per persona, majors de 65 anys:          5€/temporada        

Amb les següents bonificacions:

  • De 0 a 4 anys, serà gratuït sempre i quan el pare/mare/tutor legal, hagi obtingut el seu abonament.
  • Famílies nombroses i monoparentals se’ls aplicarà el descompte del 20% quan obtinguin abonament algun dels membres de la unitat familiar.

A efectes de la liquidació d’aquesta taxa es tindrà en compte l’edat del peticionari el dia de l’inici de la temporada de piscina. 

Per tal d’acreditar les bonificacions es podrà sol·licitar la presentació del DNI o llibre de família o carnet de família nombrosa.

Durant tot l’estiu s’organitzaran activitats diverses, com cada any, es faran els cursos de natació i aquagym, també es farà la campanya del Mulla’t per l’esclerosi múltiple.