AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

L'Ajuntament de Bellvís

16/06/2022

L’Ajuntantament recorda l’obligació que tenen els propietaris de netejar els solars i parcel·les que es troben dins del poble, moltes d’aquestes finques es troben en un estat d’abandonament quant a la vegetació, que creix descontrolada. Amb la proximitat de la revetlla de Sant Joan és imprescindible desembrossar aquests solars per tal d’evitar possibles incidents.