AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

L'Esplai

27/12/2018

L’Esplai informa que es poden passar a cobrar el dècims de loteria premiats per cal Colell.