AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Neteja i adequació de l'abocador il·legal al terme de Bellvís

06/06/2017

Avui, 5 de juny, conjuntament amb la propietat, s'ha finalitzat la neteja de l'abocador il·legal situat al costat de la banqueta del canal al límit de terme amb el Palau d'Anglesola. L'abocador havia agafat unes dimensions considerables ja que és una zona que queda amagada, arrecerada sota la banqueta, i allunada del nucli urbà.

En aquest espai s'hi han plantat diversos arbres per marcar que no és una zona d'abocament i, en breu, s'hi col·locaran uns cartells informatius avisant que no es permet el llençament de runa.

La runa cal transportar-la als abocadors legals, ja siguin els comarcals o els privats com el de Miralcamp, però en cap cas es pot llençar en altres espais del terme, sota pena de multa si se sap qui a estat.

Ente tots hem d'evitar aquesta mena d'abocaments, en primer lloc no llençant la runa en espais lliures, però sobretot denunciant en el cas que vegem persones que ho fan. Aquests abocaments ens costen diners a tots i són un perjudici per al mediambient del nostre poble.

Tots en som responsables!