AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Objectes perduts

04/06/2019

S’ha perdut una bicicleta de color negre amb ratlles de color verd al carrer Domènec Cardenal. Si algú l’ha vist, s’agrairà s’informi a les oficines municipals.