AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Objectes perduts

13/10/2021

S’ha trobat un anell platejat amb la inscripció 19-06. Si algú l’ha perdut podeu passar per les oficines municipals de les 9 a les 14 h.