AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Obligació de portar els gossos lligats en tots els espais del poble i de recollir-ne les deposicions

La convivència del municipi depèn del civisme de tothom, especialment dels propietaris d'animals de companyia

15/03/2021

Ens aquests darrers dies s’han produït diversos incidents amb animals de companyia, gossos, que van sense lligar pel carrer. Aquesta situació provoca inseguretat a les persones i a altres animals de companyia de la població.

Davant d'aquesta situació us volem recordar que d’acord amb l’ordenança de tinença d’animals dins del terme municipal de Bellvís (un resum de la qual us adjuntem), als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats amb la corresponent corretja i collar, llevat si aquest resta sempre al costat del seu amo o conductor, sota el seu control visual i està educat per respondre a les seves ordres verbals (Article 17).

A més, d’acord amb l’article 42 de l’esmentada ordenança, els gossos han d’estar identificats mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat que cal registrar al cens municipal d'animals de companyia (sense cost)..

En cas que no es compleixi aquesta indicació, es pot aplicar l’article 45 de les ordenances, segons el qual correspon a l'Ajuntament de recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans. Llavors, com diu l’article 47, per recuperar un animal, la persona propietària haurà d’acreditar-ne la propietat i abonar les despeses que hagi originat, inclosa, si és el cas, la d'identificació i el registre censal i la taxa o preu públic corresponent de recollida i manteniment. Si aquests tràmits finalment no es realitzen, l’animal es considerarà legalment abandonat. I es traslladarà definitivament a la protectora d’animals.

A més, la persona propietària haurà d’abonar el pagament de la sanció establerta en aquesta mateixa ordenança, que pot pujar fins a un màxim de 750 €.

Ordenança resumida.pdf