AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Pla d'arrendaments i subministraments

07/01/2020

L'Ajuntament de Bellvís ha rebut de la Diputació de Lleida un total de 8.000 euros en concepte d’ajuda dins del Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida. Pla que té com a objecte col·laborar econòmicament amb el finançament de la despesa corrent de les entitats locals.

La concessió d’aquets ajuts s’emmarca en la permanent col·laboració de la Diputació de Lleida i el món local lleidatà, per tal de poder atendre eficientment les seves necessitats.

Les despeses que hem pogut subvencionar de de l’Ajuntament són, per una banda, les referides als arrendaments d’edificis i d’altres construccions com també l’arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge. I, per l’altra banda, a les depeses referides als subministraments d’energia elèctrica, gas, combustibles i carburants i el servei de comunicacions.

https://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio-de-lleida-resol-la-convocatoria-del-programa-darrendaments-i-subministraments-per-un-import-de-5-400-000-euros-en-les-anualitats-de-2017-2018-i-2019/