AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Ple públic

28/12/2017

L’Ajuntament de Bellvís fa saber a tots els veïns que avui dijous dia 28 de desembre, a les 21h del vespre, se celebrarà ple públic ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament. Us recordem que es podrà seguir la sessió, en directe, pel canal Youtube de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

1.- Proposta d'aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
3.- Ratificarció decret nomenament secretària registre civil. 
4.- Proposta d'aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i l'Ajuntament de Bellvís en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 
5.- Informe de l'estat de pagament dels proveïdors, 3r trimestre del 2017 i periode mig de pagament. 
6.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació de credit 04/2017 del pressupost de l'exercici 2017.
7.- Proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal de l'Ajuntament de Bellvís per a l'exercici 2018.
8.- Moció de suport a l'escola catalana.
9.- Precs i preguntes.