AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Preinscripció i matrícula llar d'infants

S'obre el termini de preinscripció a la llar d'infants municipal de Bellvís

19/05/2020

Preinscripcions i matrícula a la llar d'infants municipal de Bellvís

Curs 2020-2021

Atenent les instruccions del Departament d'Educació sobre els canvis en el procediment de la preinscripció i matrícula del curs 2020-2021, motivats per la situació de pandèmia i per tal de facilitar aquest tràmit a les famílies, s'admet la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic per ser admès o admesa per primera vegada a la llar d'infants. 

El període de preinscripció serà des del dia 25 de maig, fins al dia 5 de juny de 2020, ambdós inclosos. 

S'haurà d'enviar la sol·licitud (trobareu l'arxiu al final del document), degudament emplenada, juntament amb la documentació acreditativa (DNI/NIE/PASSAPORT dels pares, de la persona que es vol inscriure i llibre de família) escanejada o fotografiada, al correu electrònic rosa@bellvis.cat.

Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament d'aquest correu electrònic, amb sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. L'Ajuntament respondrà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància. 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica en els termes que s'ha exposat en els paràgrafs anteriors, l'Ajuntament organitzarà una cita prèvia. La finalitat de la cita prèvia és gestionar els períodes d'atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

Per als casos d'atenció presencial, el dia i l'hora que se us citi, cal tenir en compte les següents mesures obligatòries:

- Ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)

- Han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i la sol·licitud emplenada des de casa.

- Portar mascareta i guants

- No acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula des del 22 de juny al 3 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

El tràmit de la matrícula tindrà el mateix funcionament que la preinscripció mitjançant cita prèvia, utilitzant el correu electrònic (rosa@bellvis.cat) o al telèfon 973 56 50 00. També es prioritzarà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària per mitjà d'un correu electrònic.

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

 

- Sol·licitud degudament emplenada.

 - Fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

- Informe del pediatre.

 

Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.


Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 /uploads/4785/files/sol·licitud preinscripcio 2020-2021.doc