AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Protocol d'Autocontrol i Gestió de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Bellvís

Aquest protocol ha estat redactat per la Unitat d'Aigües de la Diputació de Lleida

08/01/2019

Tal com marca la normativa sobre els criteris sanitaris de l'aigua de consum humà i per garantir la qualitat de l'aigua de boca, cada òrgan gestor de l'abastament d'aigua d'un municipi, en el nostre cas és l'Ajuntament directament, ha d'elaborar un Protocol  d'autocontrol i gestió de l'abastament. En aquest protocol s'ha d'incloure tot el relacionat amb el control de la qualitat de l'aigua de consum humà i el control sobre l'abastament, i ha d'estar a disposició de l'autoritat sanitària i en concordança amb el programa autonòmic de vigilància sanitària de l'aigua de consum humà.

D'acord amb aquesta necessitat que estableix la normativa, la Unitat d'aigües de la Diputació de Lleida ha elaborat el protocol que garanteix la qualitat i els criteris sanitaris per al municipi de Bellvís.