AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Taxa recollida escombraries

05/06/2019

L’Ajuntament informa que el dia 9 de juny es posarà al cobrament bancari, el rebut del primer semestre de la taxa de les escombraries de l’exercici 2019.