AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Oferta de feina

Des de l'àrea de Joventut del Consell Comarcal ofereixen aquesta oferta laboral que consisteix en dinamització virtual: TASQUES: - Dinamitzar projectes exclusivament virtuals en les àrees de participació juvenil que es realitzen a través de les XXSS; kahoots, informatius, participatius en quan temes d'informació juvenil, etc - Conèixer i fer seguiment a les XXSS de joventut els projectes comarcals, municipals i de les associacions de la comarca i fer-ne la difusió pertinent. - Gestionar i fer seguiment de les accions concretes d'aquests programes o projectes siguin d'àmbit comarcal o bé municipal i fer-ne la difusió. - Revisar les XXSS vinculades amb joventut de la comarca; ajuntaments, associacions, etc i fer-ne la difusió adequada sabent quines són les relacionades amb joventut i les línies de treball que marca la Direcció General de Juventut, DGJ. - Fer seguiment de totes les XXSS vinculades amb la Direcció General de Joventut per programes dins el territori català i ferles visibles dins l'àmbit comarcal.  - Recollir els dubtes, demandes o preguntes que els usuaris deixin escrits en aquestes XXSS sobre qualsevol d'aquests projectes nacionals, comarcals o municipals.  En el cas que facin referencia a qüestions més enllà de les publicacions, coordinar-se amb les tècniques per donar-hi resposta tècnica. - Realitzar coordinacions setmanals generals i briefings diaris per planificar aquesta i les tasques que impliquen aquesta gestió virtual de Joventut Comarca. - Ocupar-se de la classificació d'imatges ubicades a les XXSS de joventut en un sistema de carpetes per projectes i informacions.  - Recollir les estadístiques que de les XXSS de joventut se'n derivin; per part dels usuaris com per la mitjana de publicacions trimestrals i anuals. Reorientar, si cal, els estils de les publicacions si aquestes no arribessin al nostres públic objectiu. - Tractar i gestionar bases de dades de l’entorn ofimàtic Office.