AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Arranjament de camins del terme municipal

02/09/2020

L’Ajuntament de Bellvís, amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, ha realitzat unes importants tasques d’arranjament de diversos camins del terme municipal. Amb aquesta actuació es pretén millorar el ferm dels camins municipals que estaven malmesos. La intenció d’aquest corporació és repetir aquesta actuació l’any vinent. Aquesta és un tasca en què l’Ajuntament de Bellvís hi esmerça molts recursos propis i no sempre es poden tenir en la situació òptima que caldria per al treball de l’activitat agrícola. És per això que ens estem esforçant per poder tenir els nostres camins el millor possible i en això també cal la col·laboració de la pagesia del nostre poble, la responsabilitat és, sens dubte, de l’Ajuntament però cal que col·laborem tots evitant les fuites d’aigua de reg i la màxima cura en el trànsit de vehicles agrícoles.