AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Cobrament taxes del segon semestre

29/10/2019

L’Ajuntament informa que el dia 17 de novembre es posarà al cobrament bancari, el rebut del segon semestre de la taxa de les escombraries, guals i taxa de conservació del cementiri de l’exercici 2019.