AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Col·lectivitat de Regants número 12

02/09/2019

La Junta Rectora de la Col·lectivitat de Regants número 12 informa que es donen els torns per acabats. A partir d’avui, qui vulgui regar s’ha de posar en contacte amb el vigilant corresponent.