AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

L’Ajuntament de Bellvís ha iniciat les obres de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable del nucli antic de Bellvís

El nucli antic del municipi disposa actualment d’una xarxa de distribució d’aigua potable constituïda en la majoria de casos de canonades de fibrociment, la qual cosa sol provocar fuites o avaries.

22/11/2021

Així, doncs, per tal de millorar la xarxa de distribució d’aigua del municipi, s’ha iniciat la substitució d’un tram de canonada de fibrociment que discorre pels carrers Major i Forn per canonades de polietilè. També s’aprofita per instal·lar arquetes de mesura d’aigua potable en les diferents escomeses domiciliàries i renovar les voreres actuals que estan en mal estat.

Aquesta obra, que s’ha iniciat aquest mes i que ha de durar un mes aproximadament, ha estat adjudicada a l’empresa FCC Aqualia per 82.134 €. Aquesta obra està finançada amb el suport de la Diputació de Lleida a través del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut per a les anualitat 2020 – 2021 – 2022. 

Durant els dies de realització de les obres, els carrers afectats tenen limitacions de mobilitat, tant rodada com de vianants, per la qual cosa demanen la màxima precaució i disculpes per les molèsties que puguin ocasionar.