AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

L’Ajuntament de Bellvís treu a licitació la millora de la xarxa de distribució d'aigua potable del nucli antic

23/08/2021

L’Ajuntament de Bellvís inicia la primera fase d’un pla de millora i substitució de les canonades de fibrociment que encara queden al municipi per tal d’adequar la xarxa de distribució d'aigua. A més a més, s’aprofita aquesta tasca per renovar les voreres dels trams afectats. En aquesta primera fase es pretén la substitució d'un tram de canonada de fibrociment, que discorre pels carrers Major i del Forn, per canonades de polietilè. També es pretén, aprofitant la realització de l'obra, procedir a la instal·lació d'arquetes de mesura d'aigua potable en les diferents escomeses domiciliàries existents.

El pressupost de licitació és de 79.021,89 € sense IVA 95.616,49 € IVA inclòs (21,00%). El termini de presentació d'ofertes és fins el dia 31 d’agost.

Perfil del contractant amb els precs i la documentació:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=86888932&lawType=